Concursuri

Analiza rezultatelor

obţinute la olimpiade şi concursuri şcolare

în anul şcolar 2011-2012

           

I. Analiza rezultatelor obţinute la olimpiade

         

1.1.  Faza judeţeană

          La faza judeţeană a olimpiadelor şcolare  au participat 49 de elevi, care au obţinut următoarele rezultate:

          5 premii I   - din care :1 la logică şi argumentare şi  4 la olimpiada interdisciplinară (de specialitate)

5 premii II - din care :1 la logică şi argumentare şi 4 la olimpiada interdisciplinară (de specialitate)

5 premii III          - din care : 1 la lb. română şi 4  la olimpiada interdisciplinară (de specialitate)

          12  menţiuni        - din care : 6 la lb. română, 1 la istorie, 1 la logică şi argumentare ,1 la biologie şi 3  la olimpiada interdisciplinară (de specialitate).

          Detaliat pe discipline aceste rezultate se prezintă astfel:

          La limba română au participat la faza judeţeană a olimpiadei 11 elevi.

Eleva Pădurariu Diana,clasa a XII-a C( prof. Ifrim Anca) a obţinut premiul III; elevele: Aluculesei Raluca-clasa a XI-a B, Achiţei Delia-clasa a X-a F, Creţu Roxana-clasa a IX-a D,        Aursulesei Ecaterina- clasa a IX-E( prof. Ifrim Anca) şi Aramă Andreea – clasa a XII-a B   ,Mihai Anamaria – clasa a XII-a B ( prof. Băleanu Carmen) au obţinut menţiuni.

           La limba engleză au participat 12 elevi îndrumaţi de prof.Denisa Octav (3 elevi ) şi de prof. Cătălin Ştefan Horodincă ( 9 elevi ).

La istoriea participat  un  elev, Filip Dragoş – clasa a X-a F(prof. Mihai Marinica)  care a obţinut menţiune.

La biologie a participat  o  elevă, Manolescu Roxana – clasa a X-a B ( prof. Gaftiniuc Camelia ) care a obţinut menţiune.

La discipline socio-umane au participat 3 elevi. Eleva Păduraru Diana din clasa a XII-a C a obţinut premiul I  la logică, eleva  Sîrbu Ioana din clasa a X-a C a obţinut premiul II  la logică  şi eleva Mălăşincu Andreea Nicoleta din clasa a XII-a B a obţinut mentiune la logică (prof.  Octav Paul).

 

             La olimpiada interdisciplinară (de specialitate) au participat 15 elevi, obţinând următoarele rezultate:

            - la cl. a XI-a, domeniul economic,administrativ -5 participanţi care au obţinut premiile I, II,III şi menţiune după cum urmează: premiul I, Crudu Mădălina, cl. a XI-a D ( prof.  Valinciuc Corina, prof.Stoleru Niculina) ; premiul II, Blanariu Marius, cl. a XI-a D (prof. Valinciuc Corina, prof.Stoleru Niculina) ; premiul III,Rotariu Alexandra şi Moscalu Diana, cl.a XI-aB (prof. Valinciuc Corina, prof.Stoleru Niculina) şi menţiune, Lău Diana, cl. a XI-a D (prof. Valinciuc Corina, prof.Stoleru Niculina);

- la cl. a XII-a, domeniul economic, administrativ 4 participanţi,  care  au obţinut premiile I, II, III şi menţiune,după cum urmează: premiul I, Albu Anastasia, clasa a XII-a C (prof. Stoleru Niculina, prof. Valinciuc Corina, m.i. Nemţoiu Georgeta); premiul II, Vizitiu Ioana, (prof. Stoleru Niculina, prof. Valinciuc Corina, m.i. Nemţoiu Georgeta); premiul III, Florea Andreea, (prof. Donisă Gabriela, prof.Abuziloae Felicia, m.i. Nemţoiu Georgeta); menţiune, Balan Oana, clasa a XII-a C(prof. Stoleru Niculina, prof. Valinciuc Corina, m.i. Nemţoiu Georgeta);

 - la cl. a XI- a liceu, domeniul  turism şi alimentaţie au participat 4 eleve, Rotariu Raluca, care a obţinut   premiul I (prof. Iosub Alina, m.i. Aursulesei Elena); Rotaru Roxana, care a obţinut   premiul II ( prof. Iosub Alina, m.i. Aursulesei Elena ); Davidov Ecaterina, care a obţinut   premiul III (prof. Iosub Alina, m.i. Aursulesei Elena); Maxim Alexuţa, care a obţinut menţiune (prof. Iosub Alina, m.i. Aursulesei Elena);

 - la cl. a XII- a liceu ruta directă, domeniul  turism şi alimentaţie au participat 2 eleve, din care un elevă a obţinut premiul I, Rudinciuc Bianca(prof. Andronache Daniela, prof.Stoleru Niculina, prof. Andrei Cristina) şi  premiul II eleva Popiniuc Mariana (prof. Andronache Daniela, prof. Stoleru Niculina, prof. Andrei Cristina).

 

1.2. Faza naţională

La faza naţională au participat  elevii care au obţinut premiul I la faza judeţeană: Pădurariu  Elena – Diana (logica şi argumentare), Crudu Mădălina, Albu Anastasia, Rotariu Raluca, Rudinciuc Bianca (olimpiada interdisciplinară)  .

 

          II. Analiza rezultatelor obţinute la concursuri şcolare

 

2.1. Concursul de fizică „Ştefan Procopiu”

 

La faza judeţeană au participat 24 de elevi , respectiv 10 elevi de la clasele a IX-a şi 14 elevi de la clasele a X-a, care au obţinut următoarele rezultate:  

-  la cl. a IX-a  – locul I, elevii: Chişcariu Iulia şi Vizitiu Maria-Mădălina(prof. Râpă Aristide-Valentin); menţiune, elevii : Bălăucă Dumitru (prof. Zamciuc Cristina) şi Saucă Diana(prof. Râpă Aristide-Valentin);

-   la cl. a X-a  – locul I, elevii : Maler Doina, Hagiu Alexandra, Drişcu Ioana ; locul II, elevii : Cuciureanu Anamaria şi Florariu Roxana ; locul III, elevii :Manolescu Roxana şi Vlădeanu Marian ; menţiune, elevii : Sîrbu Ioana şi Huţanu Lorena (prof. Râpă Aristide-Valentin).

La faza naţională au participat 6 elevi, din care 2 de la clasa a IX-a şi 4 de la clasa a X-a (prof. Râpă Aristide-Valentin) , care au obţinut între 17 şi 14 puncte.

 

2.2. Concursul naţional de matematică aplicată „ Adolf Haimovici”

La faza judeţeană a acestui concurs s-au obţinut următoarele rezultate:

- premiul I: Costia Daniel- Andrei, clasa a-IX-a (prof. Cuzub Georgeta), Drişcu Ioana , clasa a-X-a (prof. Cuzub Georgeta); Rotariu Alexandra , clasa a XI-a ( prof. Aştefănesei Iuliana ), Apachiţei Ioan Dumitru , clasa a-XII-a  (prof. Cuzub Georgeta);

 - premiul II, Bălăucă Dumitru, clasa a-IX-a (prof. Cuzub Georgeta), Constandache Cătălina, clasa a X-a (prof. Crăcană Dumitru), Borcilă Andreea ,cl. a XI-a ( prof. Aştefănesei Iuliana), Florea Andreea , clasa a XII-a(prof. Cuzub Georgeta);

- premiul III, Constantin Roxana, clasa a IX-a (prof. Cuzub Georgeta), Simion Florin ,clasa a X-a ( prof. Mihalache Sebastian ), Călugăreanu  Andrei- Cezar, clasa a XII-a (prof. Cuzub Georgeta) ;

- menţiuni : Chişcariu Iulia- Lăcrămioara ( prof. Vicovan Liliana ), Maicariu Delia ( prof. Aştefănesei Iuliana ),clasa a-IX-a ;   Guraliuc Paulina- Larisa ( prof. Vicovan Liliana ), Vlădeanu Marian (prof. Crăcană Dumitru), clasa a X-a Coşovanu Alina (prof. Cuzub Georgeta),Pasniciuc Vlad( prof. Aştefănesei Iuliana ), clasa a XI-a    Şalariu Diana şi Vasiliu Andreea (prof. Crăcană Dumitru), clasa a XII-a.

La faza naţională  a acestui concurs s-au obţinut următoarele rezultate:

 - premiul II, Apachiţei Ioan Dumitru clasa a-XII-a  (prof. Cuzub Georgeta);

- menţiuni: Costia Daniel- Andrei, clasa a-IX-a , Călugăreanu  Andrei- Cezar, clasa a XII-a (prof. Cuzub Georgeta) şi Rotariu Alexandra , clasa a XI-a ( prof. Aştefănesei Iuliana ).

 

2.3.Concursul interjudeţean de  matematică „Spiru Haret”

  La acest concurs s-au obţinut următoarele rezultate:

 - locul I , Bălăucă Dumitru, clasa a-IX-a (prof. Cuzub Georgeta) , Vlădianu Marian, clasa a-X-a (prof. Crăcană Dumitru) şi  Apachiţei Ioan Dumitru clasa a-XII-a  (prof. Cuzub Georgeta);

 - locul II, Costia Daniel- Andrei, clasa a-IX-a (prof. Cuzub Georgeta) şi Florea Andreea , clasa a XII-a(prof. Cuzub Georgeta);

 - menţiuni , Rotariu Alexandra , clasa a XI-a ( prof. Aştefănesei Iuliana ) şi Vasiliu Andreea, clasa a-XII-a (prof. Crăcană Dumitru) .

2.4. Concursul de evaluare în educaţie la matematică „ I.NĂSTĂSESCU

Etapa I : locul III- Vlădianu Marian, clasa a-X-a (prof. Crăcană Dumitru) şi locul I- Vasiliu Andreea, clasa a XII-a (prof. Crăcană Dumitru).

Etapa II– locul I- Vasiliu Andreea, clasa a XII-a (prof. Crăcană Dumitru).

 

2.5. Concursul naţional de matematică „Euclid”

             La acest concurs s-au obţinut următoarel rezultate:

Etapa I: medalii de argint - Vlădianu Marian, clasa a-X-a (prof. Crăcană Dumitru) şi Vasiliu Andreea, clasa a XII-a (prof. Crăcană Dumitru).

Etapa II: medalie de aur - Vlădianu Marian, clasa a-X-a (prof. Crăcană Dumitru);

               medalii de bronz - Constandache Cătălina  şi  Gireadă Cătălina , clasa a X-a, Vasiliu Andreea, clasa a XII-a (prof. Crăcană Dumitru).

 

2.6. Competiţia „Business Plan”

  La acest concurs - faza regională  elevii  firmei de exerciţiu EXPRESS-SEED SRL au obţinut premiul trei. (prof. Valinciuc Corina).

 

2.7. Concursul „Alege!Este dreptul tău”

  În urma fazei judeţene a acestui concurs s-au obţinut  următoarele rezultate: premiul I, Blanariu Marius, cl. a XI-a D; premiul II, Costandache Cătălina, cl. a X-a D; premiul III, Vrânceanu Andreea, clasa a  IX-a(prof. Damian Anamaria şi prof. Iosub Alina).


 2.8. Concursul „Student pentru o zi”

   Eleva Mihai Anamaria, clasa a XII-a B (economie, prof. Octav Paul) a participat la  acest concurs,  organizat de Universitatea „Ştefan cel Mare” Suceava  unde  a obţinut premiul II, elevul Horodincă Andrei, clasa a XII-a (limba engleză, prof.Octav Denisa) a obţinut menţiune şi eleva Aramă Andreea , clasa a XII-a( limba şi literatura română, prof. Băleanu Carmen )  a obţinut de asemenea o menţiune.

 

2.9. Concursul Naţional „Poveştile Cangurului” – faza judeţeană

    Premiul I: Ocu Cristian , clasa a XII-a (prof. Băleanu Carmen );

          premiul II : Aştefănesei Oana , clasa a X-a (prof. Ifrim Anca );

          premiul III: Călugăreanu Andrei , clasa a XII-a (prof. Băleanu Carmen), iar un nr. de 16 elevi îndrumaţi de prof. Băleanu Carmen, prof. Ifrim Anca, prof. Rusu Paul  au obţinut menţiuni.


2.10. Festivalul de teatru  pentru liceeni „Amfiteatru”

   Trupa de teatruCatharsis” a liceului nostru a interpretat piesa „A douăsprezecea noapte” de William Shakespeare , în regia actorului Cezar Amitroaie  şi a obţinut un certificat de apreciere a juriului ( aprilie 2012 ).

 

2.11. Festivalul de teatru  pentru liceeni „Lyceum”

  Trupa de teatruCatharsis” a liceului nostru a interpretat piesa „A douăsprezecea noapte” de William Shakespeare , în regia actorului Cezar Amitroaie şi a obţinut

     locul I pentru cel mai bun rol secundar feminin ( eleva Grigoroşcuţă Alexandra ),

     locul I pentru cel mai bun rol secundar masculin ( elevul Puiu Andrei ) şi        Marele Premiu şi Trofeul Festivalului ( martie-aprilie 2012).

 

2.12. Concursuri sportive

   În cadrul săptămânii „ Şcoala altfel „ la competiţiile sportive organizate la nivel judeţean s-a obţinut locul I la volei  mixt şi locul I la concursul de majorete, formaţii sportive antrenate de prof. Tomiţă Alin.

 

2.13. Festivalul concurs de interpretare a cântecului şi dansului popular moldovenesc „Dorule – floare de rouă”- ediţia a X-a ( mai 2012 )


Elevii Ansamblul folcloric „Hermes” al şcolii, sub coordonarea prof. Tomiţă Alin,  au participat la acest festival, obţinând următoarele rezultate:

- Trofeul festivalului

- Premiul I: grupul vocal-băieţi şi grupul vocal- mixt.

- Premiul II: grupul vocal- fete , formaţia de jocuri populare băieţi şi formaţia de jocuri populare mixte.

- Menţiune: solistul instrumentist Condur Cosmin.

 

2.14. La Festivalul Naţional al Artelor Combinate pentru Liceeni  Francofoni

 Organizat  în aprilie 2012 la Galaţi a participat  trupa Hermes a clasei a XI-a C care a obţinut o diplomă pentru evoluţia  gestuală.

De remarcat şi activităţile desfăşurate în cadrul festivalurilor „Tomna Bobocilor” şi „Miss Preuniversitaria 2012” la care şcoala noastră a obtinut o Diplomă de merit pentru participarea la toate cele zece ediţii organizate.

 

2.14.Activităţi de amploare din calendarul judeţean şi naţional al activităţilor educative

           Subliniez şi rezultatele deosebite pe care le-am obţinut în acest an şcolar la alte activităţi de amploare din cum ar fi :

 

-         Locul I cu Excelenţă pentru proiectul educaţional din cadrul S.E.G. cu tema :

„ Atitudinea- calea spre eşec sau succes”;

-         Menţiune pentru participarea la Dezbaterea cu tema : „ În România politica antidrog se face pentru copii „;

-         Locul I pentru sloganul prezentat în proiectul „Capitala verde a României” ;

-         Premiul I – eleva Cuciureanu Anamaria, clasa a X-a C ( prof. Mihai Marinica ) la Concursul Judeţean  „ Istoria municipiului Botoşani”.

 

Deoarece dispunem de un capital uman foarte bun (dovadă fiind rezultatele de la olimpiade şi concursuri ştiinţifice, sportive şi artistice), cu potenţial intelectual şi cultural ridicat,  se impune o valorificare mai bună a acestuia în vederea obţinerii în continuare de rezultate bune şi foarte bune.                                                       

                                                  


Info Util

Adresa: Botosani / Romania

Strada Bucovina Nr.33

Telefon: +40231584027

Telefon / Fax: +40231584026

Cod Postal: 710213

E-mail: economicbt@gmail.com